LETTERATURA torna alla homepage
PRECICERONIANA CICERONIANA AUGUSTEA IMPERIALE RISORSE
     
Ovidio


  CercaProgetto Ovidio - database

 

 


 torna alla pagina precedente
 passim precedente

autore
brano
 
Sallustio
Bellum Iugurthinum, 85
 
originale
 
[85] "Scio ego, Quirites, plerosque non isdem artibus imperium a vobis petere et, postquam adepti sunt, gerere: primo industrios supplices modicos esse, dein per ignaviam et superbiam aetatem agere. Sed mihi contra ea videtur: nam quo pluris est uniuersa res publica quam consulatus aut praetura, eo maiore cura illam administrari quam haec peti debere. Neque me fallit, quantum cum maximo vestro beneficio negoti sustineam. Bellum parare simul et aerario parcere, cogere ad militiam eos quos nolis offendere, domi forisque omnia curare et ea agere inter invidos occursantis factiosos opinione, Quirites, asperius est. Ad hoc, alii si deliquere, uetus nobilitas, maiorum fortia facta, cognatorum et affinium opes, multae clientelae, omnia haec praesidio assunt; mihi spes omnes in memet sitae, quas necesse est virtute et innocentia tutari; nam alia infirma sunt. Et illud intellego, Quirites, omnium ora in me conuersa esse, aequos bonosque fauere--quippe mea bene facta rei publicae procedunt--, nobilitatem locum invadendi quaerere. Quo mihi acrius annitendum est, uti neque vos capiamini et illi frustra sint. Ita ad hoc aetatis a pueritia fui, uti omnis labores et pericula consueta habeam. Quae ante vestra beneficia gratuito faciebam, ea uti accepta mercede deseram, non est consilium, Quirites. Illis difficile est in potestatibus temperare, qui per ambitionem sese probos simulauere; mihi, qui omnem aetatem in optimis artibus egi, bene facere iam ex consuetudine in naturam vertit. bellum me gerere cum Iugurtha iussistis, quam rem nobilitas aegerrime tulit. Quaeso, reputate cum animis vestris, num id mutare melius sit, si quem ex illo globo nobilitatis ad hoc aut aliud tale negotium mittatis, hominem ueteris prosapiae ac multarum imaginum et nullius stipendi: scilicet ut in tanta re ignarus omnium trepidet, festinet, sumat aliquem ex populo monitorem offici sui. Ita plerumque evenit, ut, quem vos imperare iussistis, is sibi imperatorem alium quaerat. Atque ego scio, Quirites, qui, postquam consules facti sunt, et acta maiorum et Graecorum militaria praecepta legere coeperint: praeposteri homines, nam gerere quam fieri tempore posterius, re atque usu prius est. Comparate nunc, Quirites, cum illorum superbia me hominem nouum. Quae illi audire aut legere solent, eorum partem vidi, alia egomet gessi; quae illi litteris, ea ego militando didici. Nunc vos existimate, facta an dicta pluris sint. Contemnunt novitatem meam, ego illorum ignaviam; mihi fortuna, illis probra obiectantur. Quamquam ego naturam unam et communem omnium existimo, sed fortissimum quemque generosissimum. Ac si iam ex patribus Albini aut Bestiae quaeri posset, mene an illos ex se gigni maluerint, quid responsuros creditis nisi sese liberos quam optimos voluisse? quod si iure me despiciunt, faciant item maioribus suis, quibus, uti mihi, ex virtute nobilitas coepit. Inuident honori meo: ergo invideant labori, innocentiae, periculis etiam meis, quoniam per haec illum cepi. Verum homines corrupti superbia ita aetatem agunt, quasi vestros honores contemnant; ita hos petunt, quasi honeste vixerint. Ne illi falsi sunt, qui diuersissimas res pariter expectant, ignaviae voluptatem et praemia virtutis. Atque etiam, cum apud vos aut in senatu verba faciunt, pleraque oratione maiores suos extollunt: eorum fortia facta memorando clariores sese putant. Quod contra est. Nam quanto vita illorum praeclarior, tanto horum socordia flagitiosior. Et profecto ita se res habet: maiorum gloria posteris quasi lumen est, neque bona neque mala eorum in occulto patitur. Huiusce rei ego inopiam fateor, Quirites, verum, id quod multo praeclarius est, meamet facta mihi dicere licet. Nunc videte, quam iniqui sint. Quod ex aliena virtute sibi arrogant, id mihi ex mea non concedunt, scilicet quia imagines non habeo et quia mihi nova nobilitas est, quam certe peperisse melius est quam acceptam corrupisse. Equidem ego non ignoro, si iam mihi respondere uelint, abunde illis facundam et compositam orationem fore. Sed in maximo vestro beneficio cum omnibus locis meque vosque maledictis lacerent, non placuit reticere, ne quis modestiam in conscientiam duceret. Nam me quidem ex animi mei sententia nulla oratio laedere potest: quippe vera necesse est bene praedicent, falsa vita moresque mei superant. Sed quoniam vestra consilia accusantur, qui mihi summum honorem et maximum negotium imposuistis, etiam atque etiam reputate, num eorum paenitendum sit. Non possum fidei causa imagines neque triumphos aut consulatus maiorum meorum ostentare, at, si res postulet, hastas, uexillum, phaleras, alia militaria dona, praeterea cicatrices aduerso corpore. Hae sunt meae imagines, haec nobilitas, non hereditate relicta, ut illa illis, sed quae ego meis plurimis laboribus et periculis quaesiui. Non sunt composita verba mea: parui id facio. Ipsa se virtus satis ostendit; illis artificio opus est, ut turpia facta oratione tegant. Neque litteras Graecas didici: parum placebat eas discere, quippe quae ad virtutem doctoribus nihil profuerant. At illa multo optima rei publicae doctus sum: hostem ferire, praesidia agitare, nihil metuere nisi turpem famam, hiemem et aestatem iuxta pati, humi requiescere, eodem tempore inopiam et laborem tolerare. His ego praeceptis milites hortabor, neque illos arte colam, me opulenter, neque gloriam meam, laborem illorum faciam. Hoc est utile, hoc civile imperium. Namque cum tute per mollitiem agas, exercitum supplicio cogere, id est dominum, non imperatorem esse. Haec atque alia talia maiores vestri faciendo seque remque publicam celebrauere. Quis nobilitas freta, ipsa dissimilis moribus, nos illorum aemulos contemnit et omnis honores non ex merito, sed quasi debitos a vobis repetit. Ceterum homines superbissimi procul errant. maiores eorum omnia quae licebat illis reliquere: divitias, imagines, memoriam sui praeclaram; virtutem non reliquere, neque poterant: ea sola neque datur dono neque accipitur. Sordidum me et incultis moribus aiunt, quia parum scite convivium exorno neque histrionem ullum neque pluris preti coquum quam vilicum habeo. Quae mihi libet confiteri, Quirites. Nam ex parente meo et ex aliis sanctis viris ita accepi, munditias mulieribus, viris laborem convenire, omnibusque bonis oportere plus gloriae quam divitiarum esse; arma, non supellectilem decori esse. Quin ergo, quod iuuat, quod carum aestimant, id semper faciant: ament, potent; ubi adulescentiam habuere, ibi senectutem agant, in conviviis, dediti ventri et turpissimae parti corporis; sudorem, puluerem et alia talia relinquant nobis, quibus illa epulis iucundiora sunt. verum non ita est. Nam ubi se flagitiis dedecorauere turpissimi viri, bonorum praemia ereptum eunt. Ita iniustissime luxuria et ignavia, pessimae artes, illis, qui coluere eas, nihil officiunt, rei publicae innoxiae cladi sunt. Nunc quoniam illis, quantum mei mores, non illorum flagitia poscebant, respondi, pauca de re publica loquar. Primum omnium de Numidia bonum habete animum, Quirites. Nam quae ad hoc tempus Iugurtham tutata sunt, omnia remouistis: auaritiam, imperitiam atque superbiam. Deinde exercitus ibi est locorum sciens, sed mehercule magis strenuos quam felix. Nam magna pars eius auaritia aut temeritate ducum attrita est. Quam ob rem vos, quibus militaris aetas est, annitimini mecum et capessite rem publicam, neque quemquam ex calamitate aliorum aut imperatorum superbia metus ceperit. Egomet in agmine [a]ut in proelio consultor idem et socius periculi vobiscum adero, meque vosque in omnibus rebus iuxta geram. Et profecto dis iuuantibus omnia matura sunt: victoria, praeda, laus. Quae si dubia aut procul essent, tamen omnis bonos rei publicae subvenire decebat. Etenim nemo ignavia immortalis factus est, neque quisquam parens liberis, uti aeterni forent, optauit, magis uti boni honestique vitam exigerent. Plura dicerem, Quirites, si timidis virtutem verba adderent; nam strenuis abunde dictum puto."
 
traduzione
 
LXXXV 1 ?So bene, Quiriti, che i pi? vi chiedono il potere in un modo e, ottenutolo, lo esercitano in un altro. Prima si mostrano attivi, deferenti e modesti; poi si rivelano negligenti e arroganti. Ma io la penso ben diversamente, 2 perch? quanto pi? importante ? la repubblica nel suo complesso rispetto a un consolato o a una pretura, tanto pi? si deve preferire la cura effettiva dell'amministrazione dello Stato alla richiesta di queste cariche. 3 So bene quanto sia impegnativo questo compito che io assumo per la vostra immensa benevolenza. Fare preparativi per la guerra senza intaccare l'erario, costringere al servizio militare persone che non si vorrebbero contrariare, aver cura di tutto sia in patria che all'estero e fare ci? tra la malevolenza, l'ostilit? e gli intrighi, ?, Quiriti, compito pi? difficile di quanto si possa supporre. 4 Aggiungete che se altri sbagliano trovano mille motivi di difesa: l'antica nobilt?, le gesta dei loro antenati, le ricchezze di consanguinei e parenti, la folla di clienti. Io, se ho speranze, le ho solo in me, e devo tutelarle con il mio valore e con la mia integrit?. Non posso contare su altro. 5 Comprendo, Quiriti, che gli occhi di tutti sono rivolti a me, che i giusti e gli onesti mi sostengono, perch? i miei successi tornano a vantaggio della repubblica, che la nobilt?, invece, ? pronta ad attaccarmi. 6 Tanto pi? devo darmi da fare perch? voi non veniate irretiti e al tempo stesso quelli falliscano nei loro scopi. 7 Dall'infanzia fino a questa et? sono vissuto in mezzo a fatiche e pericoli di ogni genere. 8 La condotta che io perseguivo senza mire di compenso prima di ottenere da voi questa carica, non intendo, Quiriti, cambiarla proprio ora che ho ricevuto la ricompensa. 9 Moderarsi nell'esercizio del potere ? difficile per coloro che si sono finti onesti durante la candidatura: per me, invece, che per tutta la vita mi sono dedicato all'esercizio della virt?, l'agire rettamente ? diventato da abitudine, seconda natura. 10 Voi mi avete incaricato di condurre la guerra contro Giugurta, provocando grave scontento nella nobilt?. Vi prego di riflettere bene e di vedere se non sia meglio cambiare parere destinando a questo incarico o ad un altro simile qualcuno della cerchia dei nobili, un uomo certo di antico lignaggio e ricco di ritratti di antenati, ma privo di esperienza militare: uno, voglio dire, che di fronte a un compito cos? gravoso, essendo del tutto incompetente, cominci ad agitarsi e ad affannarsi e alla fine prenda qualcuno del popolo a imbeccarlo nella sua condotta. 11 Il pi? delle volte accade infatti che l'uomo da voi incaricato di comandare, cerchi per s? un altro comandante. 12 E so di alcuni, Quiriti, che, eletti consoli, cominciarono a leggere la storia dei nostri antenati e i trattati militari dei Greci: uomini che fanno le cose a rovescio perch?, se nel tempo il comando viene dopo l'elezione, nella realt? e nella pratica deve venire prima. 13 Ora, Quiriti, mettete a confronto me, uomo nuovo, con la superbia di questa gente. Ci? che costoro sono soliti udire o leggere, io in parte l'ho visto con i miei occhi, in parte l'ho fatto personalmente. Ci? che essi hanno imparato sui libri, io l'ho imparato con il servizio effettivo. 14 Ora giudicate voi se valgono pi? i fatti o le parole. Essi disprezzano la mia umile origine, io la loro inettitudine. A me si pu? rinfacciare la mia condizione, a loro una condotta disonorevole. 15 Io ritengo che la natura sia unica e comune a tutti: ? il valore che crea la vera nobilt?. 16 Se si potesse chiedere al padre di Albino o di Bestia se preferirebbero avere generato me o loro, che cosa pensate che risponderebbero? Certamente essi avrebbero voluto per figli i pi? valorosi. 17 Se poi credono di avere il diritto di disprezzarmi, facciano altrettanto con i loro antenati, che, come me, hanno acquistato la nobilt? con il valore. 18 Sono invidiosi della mia carica: lo siano dunque anche delle mie fatiche, della mia rettitudine, dei pericoli che ho affrontato, perch? solo grazie a questi ho ottenuto il consolato. 19 Invece, uomini guastati dalla superbia, vivono come se disprezzassero le cariche che voi conferite e poi ve le chiedono, come se fossero vissuti onestamente. 20 Si sbagliano davvero, se sperano di raggiungere contemporanemente due obiettivi incompatibili fra loro: i piaceri dell'ozio e i premi del valore. 21 E anche quando parlano dinanzi a voi o in Senato, in quasi tutti i discorsi esaltano i loro antenati: credono di nobilitare se stessi ricordando le imprese di quelli. 22 Ma ? proprio il contrario: quanto pi? fu gloriosa la vita dei loro antenati, tanto pi? ? vergognosa la loro indolenza. 23 E non pu? essere che cos?: la gloria degli antenati ? come una luce che splende sui discendenti e non lascia nell'ombra n? i loro vizi n? le loro virt?. 24 Confesso, Quiriti, che per me questa luce non splende. Ma ho un privilegio che mi fa molto pi? onore: posso parlare di imprese che io stesso ho compiuto. 25 Vedete ora quanto siano ingiusti: i diritti che pretendono in nome della virt? altrui, non li vogliono concedere a me in nome della mia, evidentemente perch? non ho ritratti di antenati e perch? la mia nobilt? ? recente. Ma ? certo meglio essersela conquistata da soli, che, una volta ereditata, averla guastata. 26 Per parte mia non ignoro che, se ora volessero rispondermi, potrebbero profondersi in discorsi eloquenti e forbiti. Ma dal momento che non perdono occasione per coprire d'insulti me e voi a proposito dell'alto onore che mi avete concesso, non ho voluto tacere, per evitare che la mia moderazione venisse scambiata per un'ammissione di colpa. 27 Quanto a me, sono profondamente convinto che nessun discorso pu? recarmi danno, perch?, se ? veritiero, non pu? che essere a mio favore, se ? falso, la condotta della mia vita ? l? a smentirlo. 28 Nondimeno, poich? viene messa sotto accusa la vostra decisione di conferirmi l'onore pi? alto e l'incarico pi? impegnativo, considerate attentamente se non dobbiate pentirvene. 29 Io non posso, per conquistare la vostra fiducia, vantare ritratti o trionfi o consolati dei miei antenati, ma se necessario, posso mostrare lance, stendardi, falere, altre decorazioni militari, e infine le cicatrici che mi attraversano il petto. 30 Questi sono i miei ritratti, questa ? la mia nobilt?: non mi ? stata lasciata in eredit? come la loro, ma l'ho conquistata a prezzo di innumerevoli fatiche e pericoli. 31 Le mie parole non sono forbite, ma non me ne curo. La virt? parla da sola. Gli orpelli servono a loro, che debbono ammantare di belle parole le loro azioni vergognose. 32 E non ho studiato le lettere greche: non mi attirava molto lo studio di una materia che non era riuscita a rendere pi? virtuosi i suoi maestri. 33 Ma io ho imparato cose di gran lunga pi? utili alla repubblica: colpire il nemico, fare la guardia, temere soltanto l'infamia, sopportare indifferentemente il freddo e il caldo, dormire per terra, resistere contemporaneamente alle privazioni e alla fatica. 34 Queste sono le lezioni che impartir? ai miei soldati e non li sottoporr? a privazioni vivendo nell'agiatezza, n? mi attribuir? la gloria lasciando loro la fatica. 35 Questa ? una regola di comando utile e conforme alla dignit? dei cittadini. Vivere al sicuro nel lusso e sottoporre l'esercito a dura disciplina ? comportarsi da tiranno, non da comandante. 36 I nostri antenati, tenendo questi comportamenti o altri simili, resero illustri se stessi e la repubblica. 37 I nobili, facendosi forti delle imprese di tali uomini, da cui sono cos? dissimili nella condotta, disprezzano noi che ne seguiamo l'esempio ed esigono da voi tutti gli onori, non a titolo di merito, ma come dovuti. 38 Ma nel loro smisurato orgoglio commettono un grave errore. Gli antenati lasciarono loro tutto quello che potevano: ricchezze, ritratti, la loro stessa illustre memoria; non lasciarono loro la virt?, e non avrebbero potuto, considerato che ? la sola cosa che non si pu? dare n? ricevere in dono. 39 Dicono che sono volgare e di rozzi costumi, perch? non so allestire un banchetto in modo raffinato e perch? non ho istrioni o cuochi che valgano pi? di un fattore. Sono ben lieto di ammetterlo, Quiriti. 40 Da mio padre e da altre venerande persone ho imparato che l'eleganza si addice alle donne, la fatica agli uomini e che i galantuomini devono distinguersi per gloria pi? che per denaro: le armi, non le suppellettili, sono il loro vanto. 41 Ebbene, continuino dunque a fare sempre ci? che pi? loro piace e torna gradito: si diano agli amori, al bere, l? dove hanno trascorso la giovent?, nei bagordi, passino la vecchiaia, schiavi del ventre e della parte pi? vergognosa del corpo. Lascino a noi il sudore, la polvere e altre cose del genere: noi le preferiamo ai loro banchetti. Ma non ? cos?. 42 Dopo essersi coperti di vergogna, questi indegni personaggi vengono a strappare le ricompense agli onesti. 43 Cos?, in maniera profondamente ingiusta, i vizi peggiori, la lussuria e l'ozio, non danneggiano chi li pratica, ma rovinano la comunit? che non ne ha colpa. 44 Ora, poich? ho risposto loro come il mio temperamento e certo non i loro misfatti esigevano, aggiunger? poche parole a proposito della repubblica. 45 Prima di tutto per quanto riguarda la Numidia state pure tranquilli, Quiriti, perch? avete rimosso tutti quegli ostacoli che fino ad ora sono stati una difesa per Giugurta: avidit?, incompetenza e arroganza. In secondo luogo, di stanza in Africa abbiamo un esercito pratico dei luoghi, anche se, purtroppo, pi? valoroso che fortunato, 46 perch? gran parte di esso ? stata logorata dall'avidit? e dalla sconsideratezza dei comandanti. 47 Voi, dunque, che siete in et? di portare le armi, unite i vostri sforzi ai miei e prendete le difese della repubblica senza lasciarvi cogliere dallo sgomento per le disgrazie degli altri o per l'arroganza dei comandanti. Io sar? al vostro fianco in marcia o in battaglia, consigliere e compagno nei pericoli, e in ogni circostanza tratter? voi e me nello stesso modo. 48 E veramente con l'aiuto degli d?i tutto ? pronto per noi: vittoria, preda e gloria. Ma anche se queste fossero incerte o remote, nondimeno sarebbe dovere di tutti i buoni cittadini venire in aiuto della repubblica. 49 Nessuno si ? mai garantito l'immortalit? con la vilt?, nessun padre ha mai augurato ai suoi figli una vita eterna piuttosto che onesta e virtuosa. 50 Direi di pi?, Quiriti, se le parole potessero dare coraggio ai vili; per i valorosi credo di aver detto abbastanza?.
 

aggiungi questa pagina ai preferiti aggiungi ai preferiti imposta progettovidio come pagina iniziale imposta come pagina iniziale  torna su

tutto il materiale presente su questo sito è a libera disposizione di tutti, ad uso didattico e personale, non profit/no copyright --- bukowski

  HOMEPAGE

  SEGNALA IL SITO

  FAQ 

ideatore, responsabile e content editor NUNZIO CASTALDI (bukowski)
powered by www.weben.it

Licenza Creative Commons
i contenuti di questo sito sono coperti da Licenza Creative Commons